Salam Perkenalan

Assalamualaikum.... Blog ini penulis wujudkan sebagai perkongsian inovasi P & P BBM Pendidikan Islam dan Jqaf.

Thursday 28 March 2013

P & PMurid menggunakan komputer untuk menjawab soalan interaktif

Murid menggunakan komputer untuk menjawab soalan interaktif

Pemulihan Jawi Tanda Noktah Bertindih2

Surah AlNahlu 45-46

Surah AlNahlu 43

Surah AlNahlu 1-2

Adab Dengan Orang Tua

Pemulihan Jawi Tanda Noktah Bertindih

Surah AlHij 3-6

Surah AlHij 1-3

Bahasa Arab (Dimana Kedudukan Kamu)

Surah Yusuf 70-72

Allah Bersifat Wahdaniat

Soalan Pemulihan Jawi Tanda Baca

Pemulihan Jawi Tanda Baca

Peristiwa di Gua Hira'

Surah Yusuf 1-2

Bahasa Arab Tahun 4 : Kenali Sekolah 2

Surah Hud 78-80

Surah Hud 72-75

Pendidikan Islam Tahun 4 Bersuci Daripada Najis

Bahasa Arab Tahun 4 (Kenali Sekolah)